Sveiki, jūs galite prisijungti arba užsiregistruoti.

Pasirinkite kalbą: Lithuanian Lithuanian

Royal Popcorn

0 prekė(-s) - 0.00 € (0.00Lt)

Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!

Privatumo politika

Įžanga ir sąvokos

1.1.UAB "KMG Grupė", administruojanti elektroninę parduotuvę www.royalpopcorn.lt deklaruoja, jog kiekvieno asmens privatumas yra svarbus ir įsipareigoja jį saugoti. Šiame dokumente aptariamos Pardavėjo taikomos privatumo nuostatos (toliau - Privatumo nuostatos). Jos galioja visiems siūlomiems produktams, paslaugoms bei asmenims besilankantiems šioje Parduotuvėje. 
1.2.Šios Privatumo nuostatos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Parduotuvėje (toliau - Lankytojas), veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimasi galimybe įsigyti prekes, skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą.
1.3.Privatumo nuostatose naudojamos sąvokos atitinka Taisyklėse apibrėžtas sąvokas ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo nuostatose. 
1.4.Naudodamasis Parduotuve Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šiomis Privatumo nuostatomis. Jei Lankytojas nesutinka su šiomis Privatumo nuostatomis, jis neturi teisės naudotis Parduotuve ir turėtų nedelsiant ją palikti. 
1.5.Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas pateikia Pardavėjui lankydamasis Parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja šiuos duomenis naudoti tik šiems tikslams:
1.6.Lankytojui sutinkus, jo asmens duomenys gali būti naudojami ir tiesioginės rinkodaros tikslu. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu nemokamai atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Apie atsisakymą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, Lankytojas turi aiškiai ir suprantamai elektroniniu laišku pranešti Pardavėjui.


Pardavėjo renkama informacija

2.1.Naudojantis Parduotuve Lankytojas gali, užsiregistruoti, jei:

2.1.1.Matyti savo užsakymo būseną bei sekti jo vykdymo eigą.
2.1.2.Matyti savo užsakymo istoriją bei naudotis atmintine.
2.1.3.Paprasčiau įsigyti prekes, nes kiekvieną kartą perkant nebereikės pildyti asmeninės informacijos.
2.2.Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas renka informaciją apie Lankytoją naudodamas "cookies" ir (ar) "web beacons". "Cookie" - tai tekstinis dokumentas, kuris yra automatiškai perduodamas iš Parduotuvės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską. Lankytojas gali šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodamas savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę, tačiau tokiu atveju dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti. "Web beacons" veikia kartu su "cookies", todėl Lankytojas gali uždrausti "web beacons" rinkti Lankytojo informaciją, nustatydamas savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Parduotuvės "cookies". 
2.3.Asmens duomenys. Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu. Pardavėjas asmens duomenis gali gauti:

2.3.1.Registracijos metu: kai Lankytojas registruojasi Parduotuvėje. Lankytojas savanoriškai pateikia informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu
2.3.2.Prekės įsigijimo metu, kuomet Lankytojas privalo pateikti informacija, kuri yra reikalinga prekės pristatymui bei kitiems sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti.


Asmens duomenų informacijos rinkimo bei tvarkymo tikslai

3.1.Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Lankytoją. 
3.2.Pardavėjas renka, kaupia, sistemina, naudoja ir tvarko asmens duomenis tam, kad:

3.2.1.    Galėtų pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytais kontaktais.
3.2.2.Pardavėjas galėtų stebėti paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti. 
3.2.3.Galėtų su Lankytoju susisiekti dėl iškilusių neaiškumų arba kitokių nenumatytų aplinkybių, dėl kurių būtina susisiekti su Lankytoju.
3.2.4.Nemokamų sveikinimų Lankytojams siuntimui įvairiomis progomis.


Asmenys, gaunantys informaciją

4.1.Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Pardavėjui Lankytojui naudojantis Parduotuve, yra kaupiama ir saugoma tik Pardavėjo. Ši informacija gali būti perduota trečiajai šaliai tik vienu iš nurodytų atvejų:

4.1.1.Siuntų pristatymo tarnyba, kuriai bus reikalingi Jūsų duomenys pristatant prekes.


Lankytojo informacijos keitimas

5.1.Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Parduotuvės nurodyta tvarka ir būdais.


Informacijos apsaugos priemonės

6.1.Pardavėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pardavėjo darbuotojai. 
6.2.Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą.
6.3.Pardavėjas Lankytojo perduodamą informaciją užkoduoja 128 bitų ilgio raktu naudodamas Comodo SSL sertifikatą. Tokiu būdų Lankytojo perduodami duomenys yra užšifruojami ir perduodami pašaliniams asmenims neįskaitomu būdu.


Asmens duomenų ir anoniminės informacijos saugojimo terminas

7.1.Užsiregistravusių Lankytojų duomenys yra saugomi tol, kol Lankytojas neatšaukia savo registracijos Parduotuvėje.
7.2.Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti Lankytojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
7.3.Neužsiregistravusių Lankytojų duomenys nėra saugomi ir po prekių pristatymo visi tokių Lankytojų duomenys yra negrįžtamai ištrinami.


Informacija

8.1.Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus asmeninius duomenis, juos keisti, blokuoti, ištrinti, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams, jei prieš tai Lankytojas buvo pats su tuo sutikęs. Tam Lankytojas kreipiasi į Pardavėją el. paštu info@royalpopcorn.lt .


Privatumo nuostatų atnaujinimas

9.1.Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo nuostatas, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Lankytojas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistomis Privatumo nuostatomis, jis praranda teisę naudotis Parduotuve, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

 
TAISYKLĖS
 
Mes norime užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, todėl prašome įdėmiai perskaityti elektroninės parduotuvės www.royalpopcorn.lt naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės).   
 
1.Bendrosios nuostatos
 
1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB “KMG grupė“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.royalpopcorn.lt“ (toliau - Parduotuvė).
1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Aš susipažinau ir sutinku su el. Parduotuvės taisyklėmis ir grąžinimo teise”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.Asmens duomenų apsauga
2.1.Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

      2.1.1. Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
      2.1.2.Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
      2.1.3.Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.2.Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
2.3.Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

3.Sutarties sudarymo momentas
3.1.Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios Sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios Taisyklės.

4.Pirkėjo teisės
4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.
4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs gražinimo formą (grąžinimo forma.doc) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.3.Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4.Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5.Pirkėjo įsipareigojimai
5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2.Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
5.4.Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5.Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.
5.6.Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.
5.7.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo elektroninėje parduotuvėjewww.ishop.lt metu “Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje vietoje, prekės nebus perduodamos.

6.Pardavėjo teisės
6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti www.royalpopcorn.lt  darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
6.3.Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.royalpopcorn.lt 
elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.4.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1.  punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5.Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7.Pardavėjo įsipareigojimai
7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „www.royalpopcorn.lt“ teikiamomis paslaugomis.
7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.
7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.
7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1.Prekių kainos www.RCmodels.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.
8.2.Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą  prekių pristatymo metu. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą  prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. 
8.3.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 
8.3.1.
Apmokėjimas naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Jeigu:
◦Jūs naudojatės AB SEB bankas, AB bankas “Hansabankas” ar Danske Bank A/S Lietuvos filialas elektroninės bankininkystės paslaugomis, Jums bus automatiškai sugeneruota mokėjimo pavedimo forma, kurią internetinės bankininkystės sistemoje turėsite tik patvirtinti.
◦Jūs naudojatės kitų bankų internetinės bankininkystės paslaugomis, mokėjimo pavedimo formą Jums reikės užpildyti patiems. Duomenys, kurie yra reikalingi pavedimui atlikti, bus pateikti elektroniniame laiške, kuris yra siunčiamas Pirkėjo užsakymo patvirtinimui.
8.4.Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių .
 

9.Nekokybiškų prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos
9.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. 217 “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykės”. 
9.2.Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinimi per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.

10.Atsakomybė
10.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
10.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis 
www.royalpopcorn.lt elektroninėje parduotuvėje.
10.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.ishop.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5.Jei www.royalpopcorn.lt 
elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
10.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.Apsikeitimas informacija
11.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12.Baigiamosios nuostatos
 
12.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
12.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
12.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

https://www.facebook.com/royalpopcorn.lt